DIARI BENDAHARI
AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN
HJ JUBLEY B ABU BAKAR (BENDAHARI)
HJ BAHARUDDIN B HJ SULAIAMAN (PENOLONG BENDAHARI)
HJ ZULKIFLI B HASSAN (JURU AUDIT)
HJ ANUAR B ABU HASSAN (JURU AUDIT)
TAHUN KEWANGAN
31 Disember
TABUNG MASJID
Masjid mengwujudkan 6 Tabung, iaitu:
1. Tabung Jumaat
2. Tabung Am
3. Tabung Pendidikan
4. Tabung Khairat Kematian
5. Tabung Kebajikan
6. Tabung Pembangunan


CATATAN BENDAHARI
TABUNG JUMAAT
KUTIPAN TABUNG-TABUNG MNY